Tuin er in

Sjaak van Zon.

Sjaak van Zon is een bijzonder lid, die als mens zeer betrokken is bij de natuur en zijn oorspronkelijke kracht. Sjaak verdiept zich graag in het werkelijke zijn, van alles dat groeit en bloeit. Daarnaast durft Sjaak te dromen en fantaseren en heeft hij de gave om zich op een bijna kinderlijke manier (die de meeste van ons helaas al lang zijn verloren) open te stellen voor de wereld. Sjaak leest veel en komt alijd met nieuwe wetenschappen, vindingen en voorbeelden, om te laten zien hoe het anders kan. De tuin van Sjaak is ook anders: mooi, verrassend, inspirerend en speels. Sjaak deelt zijn ervaringen graag met iedereen, vandaar dat er op deze website een wereldwijd platform voor hem is gecreëed.
De ontspanning die je op een volkstuin vindt, is niet te beschrijven
webdesign en beheer: Sjoerd Geerlings
Lentegeluiden en Lentewondertje   Je hoort en ziet dat de lente zijn intrede heeft gedaan.  De geluiden zijn overduidelijk hoorbaar  bij de vogels. Zoals van d e grote bonte specht  met zijn geroffel op oude boomstammen om insecten tevoorschijn te trillen en op te eten. Het geroffel is niet alleen om te eten maar ook om zijn aanwezigheid te laten horen aan vrouwtjes en mogelijk om tegenstanders uit zijn territorium te houden. D e  grote bonte specht roffelt ook harder dan andere spechtsoorten .  Je weet dan al wel ke specht het zou kunnen zijn. Een groene specht lacht m éé r (een hard wat melodieus “jak - jak”) dan dat hij klopt. Een vliegende specht herken je overduidelijk door zijn golvende vlucht.  Er zijn natuurlijk meer vogels te zien en te horen op de volkstuin maa r deze specht laat zich voor het eerst geregeld zien en horen op onze volkstuin .  Enkele nestkastjes zijn  door deze luidruchtige vogel s gemolesteerd .  Het vlieggat  is heel mooi rond en voor de helft vergroot/gedrilboord. Wat een leuk vakwerk!   Niet dat ik m e verveelde maar ik dacht, ik tel de vogels van begin januari tot medio mei 2018 op de volkstuin en ook wat ik hoor van anderen. Ik kwam tot het respectabele aantal van 20, niet als groep geteld maar als enkeling.  Het waren de merel, zanglijster, roodborst je, heggenmusje, winterkoninkje,  kraai, houtduif, turkse tortel, ekster, vlaamse gaai,  putter(distelvinkje), koolmeesje, pimpelmees, boomklever, meerkoet, waterhoentje, wilde eend, grote bonte specht, het sijsje en de blauwe r ei ger .  We he bben zelfs een nes tje met 4 jonge winterkoninkjes gehad maar  na 1 week werd hun geroep om eten gehoord door vermoedelijk e k sters en dat was dus het einde van hun prille leventje. Tja, dat is ook de natuur.   Nu heb ik het alleen maar over vogels gehad maar je ziet nu allerlei vlinders, zoals het boomblauwtje, het grote koolwitje, de citroenvlinder (wakker geworden door de lentezon), gehakkelde aurelia, het bont zandoogje (op de volkstuin het meest gezien). De dagpauwoog en de  atalanta heb ik nog niet gezien maar dat komt ook dat hun lievelingsdrachtplant, de grote brandnetel, nog niet bloeit .  In juni hebben de vlinders een dip periode , d.w.z. eitjes leggen, pop, cocon, vlinder worden. Dit alles heeft tijd nodig,  dus het vlindergedartel staat dan op een lager pitje. Er zijn nog meer insecten te zien in deze tijd, zoals libellen, juffertjes (een klein verfijnd libellesoort), solitaire bijen, graafwespjes en natuurlijk, als 1 van de eerste lente insecten, het goedaa rdig brombeertje, de hommel (de  koningin op zoek naar nestgelegenheid).   Het staat als een paal boven water dat de grote daling (ongeveer 73%) van de insecten niet alleen te maken heeft met klimaatverandering. Het jarenlang werken met chemisch gif heeft z ijn tol betaal d  door massale sterfte van insecten. Dit zijn geen fabeltjes maar jarenlang intensief onderzoek  in Duitsland en op wat kleinere schaal in Nederland, tonen hetzelfde beeld.  Het vele gifgebruik deed ook al veel biodiversiteit verdwijnen in de n atuur en juist die variatie in de natuur gaf veel voeding aan allerlei insecten en insecteneters zoals vogels.  Gelukkig komen er steeds meer tegengeluiden om b.v. meer graskanten in te zaaien voor de bijen en de vlinders. Volkstuinen richten zich ook stee ds meer op natuurlijk tuinieren. Het begint eindelijk door te dringen, dat biodiversiteit ook insecten aantrekt, die de gewassen beschermen  tegen al die opvreters van je groenten.   Ter overdenking :  valt het je niet op dat als milieuverbeteringen ter sprak e  komen, die ve r anderingen als dikke stroop op g ang komen, zeker in Nederland? Weet je dat Nederland het stoutste jongetje van de klas is m.b.t. milieuverbeteringen? Betere samenwerking tussen economie en het milieu is een must voor nu en in de toekomst.  L aten we ook in het klein, op de volkstuin en privé , onze schouders er onderzetten en een mooiere, meer kleurrijkere wereld creëren , zodat we nog lang van lentegeluiden en lentewondertjes kunnen genieten.   Groene groeten van  Sjaack
Tuin er in

Sjaak van Zon.

Sjaak van Zon is een bijzonder lid, die als mens zeer betrokken is bij de natuur en zijn oorspronkelijke kracht. Sjaak verdiept zich graag in het werkelijke zijn, van alles dat groeit en bloeit. Daarnaast durft Sjaak te dromen en fantaseren en heeft hij de gave om zich op een bijna kinderlijke manier (die de meeste van ons helaas al lang zijn verloren) open te stellen voor de wereld. Sjaak leest veel en komt alijd met nieuwe wetenschappen, vindingen en voorbeelden, om te laten zien hoe het anders kan. De tuin van Sjaak is ook anders: mooi, verrassend, inspirerend en speels. Sjaak deelt zijn ervaringen graag met iedereen, vandaar dat er op deze website een wereldwijd platform voor hem is gecreëed.

Vol verwachting klopt ons lentehart     

maart 2018

Die man met zijn grote witte baard is weer in zijn warme land vol citroenen en sinaasappelen. We hebben lang moeten wachten op beter weer omdat eind februari een erg koude lange staart had. Gelukkig werd er volop genoten van het schaatsen en het lekkere zonnetje op een paar dagen na met zijn scherpe harde wind. Wat is het toch wonderlijk dat die, zichzelf steeds opnieuw leven inblazende natuurenergie, zich weer laat zien. Kijk maar eens om je heen op de volkstuin, je privétuin of tijdens je wandelingen in de natuur. De takken van de bomen en struiken vertonen weer knopzwellingen. Op de volkstuin steken rabarneuzen door de aardlaag heen. Wat te denken van de fluweelzachte wilgentakjes.  Als je nu langs een slootkant loopt, dan zie je ook al vleeskleurige neuzen opduiken met in het begin een soort poederig witsel van bloempjes op die neuzen. Het is het groot hoefblad in volle wasdom, een parel aan de oever. Het groot hoefblad kan grote bestanden vormen. Weet je dat onder het majestueuze blad piepkleine wezentjes kunnen schuilen? Zij lijken op tuinkabouters met dat verschil dat ze zwemvliesjes tussen hun tenen hebben. Je weet maar nooit met die schuin aflopende oevers. Terug naar het aardse bestaan want daar liep ik even vandaan. Tijdens mijn wandelingen geef ik mijn ogen en oren goed de kost en steeds word ik verrast door wat ik zie en hoor. Wat is het toch mooi, dat je met het aanbreken van de lente weer anders klinkende geluiden hoort van de vogels. Je hoort gewoon dat er een andere sprankeling in het geluid zit, tevens het lokkende, twinkelende maar ook al het territorium gebied aangevend. De eerste vliegende brombeertjes kun je al verwachten eind februari (helaas door de koude deze keer niet). De eerste zoemers zijn geregeld de koningin van bv. de aardhommel.   Ze zoeken eerst stuifmeel en nectar en na verzadiging gaat de aandacht naar een nestverblijf, veelal in een holletje in de grond maar ook in een verlaten nestkastje. Twee jaar geleden trof ik zo’n hommelnest aan in een mezenkastje en dat was eind februari. Natuurlijk kan ik meer vertellen over de naderende lenteveranderingen maar trek de stoute schoenen eens aan en trek de natuur in. Er zijn genoeg gidsen hierover te raadplegen, bv. de A.N.W.B-natuurgids, die steeds als een van de beste uit de bus komt. Bezoek de Heimanshof in Hoofddorp, een heemtuin van 1,7 ha. of het Dr. Jac.P. Thijssepark in Amstelveen, een heemtuin van 5.8 ha., nationaal en internationaal bekend. Als je je al langer hebt verdiept in de natuur met al zijn verborgen talenten is het boek “Het verborgen leven van bomen” van Peter Wohlleben een aanrader. Afsluitend wil ik nog wat weetjes kwijt. De grote bonte specht laat zich geregeld zien op onze volkstuin en de boomklever is gezien en gehoord. Een gewone gedachtenkronkel Ik liep te lopen in mijn leven en dacht heel even wordt het een zeven of een negen ach doe niet zo bezopen het is zo gelopen Groene groeten van Sjaack
De ontspanning die je op een volkstuin vindt, is niet te beschrijven
webdesign en beheer: Sjoerd Geerlings
Tuin er in

Sjaak van Zon.

Sjaak van Zon is een bijzonder lid, die als mens zeer betrokken is bij de natuur en zijn oorspronkelijke kracht. Sjaak verdiept zich graag in het werkelijke zijn, van alles dat groeit en bloeit. Daarnaast durft Sjaak te dromen en fantaseren en heeft hij de gave om zich op een bijna kinderlijke manier (die de meeste van ons helaas al lang zijn verloren) open te stellen voor de wereld. Sjaak leest veel en komt alijd met nieuwe wetenschappen, vindingen en voorbeelden, om te laten zien hoe het anders kan. De tuin van Sjaak is ook anders: mooi, verrassend, inspirerend en speels. Sjaak deelt zijn ervaringen graag met iedereen, vandaar dat er op deze website een wereldwijd platform voor hem is gecreëed.

Vol verwachting klopt

ons lentehart     

maart 2018

Die man met zijn grote witte baard is weer in zijn warme land vol citroenen en sinaasappelen. We hebben lang moeten wachten op beter weer omdat eind februari een erg koude lange staart had. Gelukkig werd er volop genoten van het schaatsen en het lekkere zonnetje op een paar dagen na met zijn scherpe harde wind. Wat is het toch wonderlijk dat die, zichzelf steeds opnieuw leven inblazende natuurenergie, zich weer laat zien. Kijk maar eens om je heen op de volkstuin, je privétuin of tijdens je wandelingen in de natuur. De takken van de bomen en struiken vertonen weer knopzwellingen. Op de volkstuin steken rabarneuzen door de aardlaag heen. Wat te denken van de fluweelzachte wilgentakjes.  Als je nu langs een slootkant loopt, dan zie je ook al vleeskleurige neuzen opduiken met in het begin een soort poederig witsel van bloempjes op die neuzen. Het is het groot hoefblad in volle wasdom, een parel aan de oever. Het groot hoefblad kan grote bestanden vormen. Weet je dat onder het majestueuze blad piepkleine wezentjes kunnen schuilen? Zij lijken op tuinkabouters met dat verschil dat ze zwemvliesjes tussen hun tenen hebben. Je weet maar nooit met die schuin aflopende oevers. Terug naar het aardse bestaan want daar liep ik even vandaan. Tijdens mijn wandelingen geef ik mijn ogen en oren goed de kost en steeds word ik verrast door wat ik zie en hoor. Wat is het toch mooi, dat je met het aanbreken van de lente weer anders klinkende geluiden hoort van de vogels. Je hoort gewoon dat er een andere sprankeling in het geluid zit, tevens het lokkende, twinkelende maar ook al het territorium gebied aangevend. De eerste vliegende brombeertjes kun je al verwachten eind februari (helaas door de koude deze keer niet). De eerste zoemers zijn geregeld de koningin van bv. de aardhommel.   Ze zoeken eerst stuifmeel en nectar en na verzadiging gaat de aandacht naar een nestverblijf, veelal in een holletje in de grond maar ook in een verlaten nestkastje. Twee jaar geleden trof ik zo’n hommelnest aan in een mezenkastje en dat was eind februari. Natuurlijk kan ik meer vertellen over de naderende lenteveranderingen maar trek de stoute schoenen eens aan en trek de natuur in. Er zijn genoeg gidsen hierover te raadplegen, bv. de A.N.W.B-natuurgids, die steeds als een van de beste uit de bus komt. Bezoek de Heimanshof in Hoofddorp, een heemtuin van 1,7 ha. of het Dr. Jac.P. Thijssepark in Amstelveen, een heemtuin van 5.8 ha., nationaal en internationaal bekend. Als je je al langer hebt verdiept in de natuur met al zijn verborgen talenten is het boek “Het verborgen leven van bomen” van Peter Wohlleben een aanrader. Afsluitend wil ik nog wat weetjes kwijt. De grote bonte specht laat zich geregeld zien op onze volkstuin en de boomklever is gezien en gehoord. Een gewone gedachtenkronkel Ik liep te lopen in mijn leven en dacht heel even wordt het een zeven of een negen ach doe niet zo bezopen het is zo gelopen Groene groeten van Sjaack
De ontspanning die je op een volkstuin vindt, is niet te beschrijven
webdesign en beheer: Sjoerd Geerlings